Alvo sala operacyjna

Zakażenie miejsca operowanego – krok po kroku

08.04.2021

godz. 17:00

Całość 3,5-4 godziny zależnie od czasu trwania dyskusji

Zespół prowadzący:
Tomasz Banasiewicz, Adam Bobkiewicz, Dominik Walczak, Bartosz Mańkowski, Łukasz Krokowicz, Jarosław Cwaliński, Kinga Zastawna, Anna Kluzik, Tomasz Bartkowiak, Alicja Grabowska, Hanna Tomczak, Wioleta Nowak, Karolina Kornacka, Magdalena Kamińska

1

Gdy zapada decyzja – czy kwalifikacja do zabiegu to tylko skierowanie do szpitala?

30 minut

Rola i miejsce kompleksowego przygotowania do zabiegu. Prehabilitacja – wciąż tylko nazwa czy powoli już rzeczywistość.

2

Sezamie otwórz się – najważniejszy jest pierwszy krok?

20 minut

Optymalizacja procesu hospitalizacja od jego początku, identyfikacja zagrożeń epidemiologicznych, organizacja funkcjonowania szpitala. Czy możliwa jest nowa jakość w starych murach?

3

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz

20 minut

Przyjęcie na oddział to dla większości pacjentów „rozpoczęcie” leczenia. Co zrobić, by czas od przyjęcia do wypisu był wykorzystany efektywnie, czyli po co jest szpital.

4

Jazda wózek – czy to konieczne?

15 minut

Wprowadzenie pacjenta na salę operacyjną to w większości uświęcona tradycją procedura. Czy pacjent jest skazany na podróż wózkiem w przyciasnej pidżamce?

Przerwa 10 minut

5

Operacja czyli diabeł tkwi w szczegółach

40 minut

Skalpel to tylko jeden z kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset, elementów wpływających na ostateczny sukces operacji. Jak działać zespołowo, by nie dopuścić do zakażenia miejsca operowanego.

6

Nie śpimy, goimy!

30 minut

Pierwsze godziny są często kluczowe dla dalszych losów pacjenta, ale tez jego rany. Co zrobić, by czas ten wykorzystać efektywnie, również w kontekście gojenia.

7

Na pożegnanie wszyscy razem…

20 minut

Dobrze zorganizowana opieka nad pacjentem to możliwość jego wczesnego i bezpiecznego wypisu. Opieka ta musi obejmować nie tylko leczenie potencjalnych zaburzeń gojenia rany, ale również monitorowanie tego procesu. Czy dojrzeliśmy do „Szpitala w domu”?

8

Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi (jeśli będziemy je znali…)